.....Apetyt na  kulturę chroni przed brakiem kultury

1183089
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1110
1112
4127
856202
5509
8715
1183089

Your IP: 44.210.99.209
2024-04-14 23:31

Regulamin Danuta Rinn Festiwal

 

2 DANUTA RINN FESTIWAL
Organizator ? Fundacja Apetyt na Kulturę
Współorganizator ? Dom Kultury KADR                                                          
                              - Studio Nagraniowe MEGAFON
Instytucje wspierające ? STOART, MKiDN oraz, ZASP ? sekcja estradowa


REGULAMIN

1. Danuta Rinn Festiwal jest festiwalem ogólnopolskim, organizowanym przez Fundację Apetyt na Kulturę i Dom Kultury KADR  którym mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 lat a nie przekroczyły 35 lat
2. Kartę zgłoszeniową (dostępna na stronie internetowej www.fank.pl) należy przesłać w terminie do 15.10.2017r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Uczestnicy konkursu, którzy przejdą weryfikację wstępną I zostaną zaproszeni do półfinałów, zobowiązani są do uiszczenia opłaty bezzwrotnej w wysokości 25 zł przelewem na konto Organizatora, z dopiskiem Danuta Rinn Festiwal lub osobiście w dniu przesłuchań.
Bank BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0252 0550

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Każdy uczestnik nadsyła na adres Fundacji Apetyt na Kulturę: 02 -679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 12/5 z dopiskiem DANUTA RINN FESTIWAL zgłoszenie oraz 2 piosenki w języku polskim, w tym jedną z repertuaru Danuty Rinn.Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków mogą zostać przez Organizatorów odrzucone.
2.Komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nadesłanych materiałów muzycznych,    
dokonuje wyboru uczestników, zapraszając wybrane osoby do udziału w półfinałach.
3.Możliwe jest wykorzystanie podkładu muzycznego, lub akompaniamentu  
własnego lub można wystąpić z akompaniatorem własnym, lub naszym ?festiwalowym?. (w tym wypadku, niezbędny jest profesjonalny zapis nutowy )
4.W dniu występu uczestnicy dostarczają nuty lub podkłady muzyczne na płycie    
CD w formacie audio, z dokładnym opisem (imię, nazwisko, placówka, tytuły utworów) najpóźniej na 30 minut przed występem.( Na płycie mają się znajdować jedynie utwory, które będą wykonywane podczas przesłuchań. Płyty zawierające jeszcze inne utwory, będą automatycznie dyskwalifikowane.

PÓŁFINAŁ FESTIWALU

1. Półfinały odbędą się w Warszawie 3 listopada 2017 w sali widowiskowej Domu Kultury KADR: Warszawa, ul. Rzymowskiego 32
2. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik.
3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do półfinałów jest przedstawienie dowodu wpłaty opłaty wpisowej i dowodu tożsamości.
4.  Wyniki obrad Jury zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań. Lista osób zakwalifikowanych do finału znajdzie się na stronach internetowych Fundacji Apetyt na Kulturę,Domu Kultury KADR oraz Studia Nagraniowego MEGAFON
5. Każdy z półfinalistów śpiewa wybrany przez siebie utwór z repertuaru Danuty Rinn z podkładem lub akompaniatorem.


KONKURS FINAŁOWY

1. Konkurs Finałowy i Gala 2 Danuta Rinn Festiwal odbędzie się w Domu Kultur KADR w dn. 24.11.2017 godz.19.00 (próby rozpoczniemy o godz. 10.00)
2. Występy uczestników ocenia profesjonalne Jury. Każdy z wykonawców śpiewa po jednej piosence z repertuaru Danuty Rinn
3. Kolejność występów konkursowych ustalana jest losowo.
4. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik.
5. Ogłoszenie wyników osób nagrodzonych podczas I Danuta Rinn Festiwal nastąpi bezpośrednio po występie Gwiazdy Festiwalu.
6. Laureaci 3 pierwszych miejsc 2 Festiwalu im. Danuty Rinn, zaśpiewają wyróżnione piosenki na zakończenie Gali Festiwalowej.
7.Organizatorzy na podstawie werdyktu Jury, zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany podziału nagród.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
-    Złota Nuta
-    Srebrna Nuta
-    Brązowa Nuta
-    Nagroda Publiczności
-    wyróżnienia

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań video i zdjęć zarejestrowanych podczas koncertów i warsztatów do celów promocyjnych Fundacji Apetyt na Kulturę, Studia Nagraniowego MEGAFON i Domu Kultury KADR.
Karta zgłoszeniowa jest integralną częścią regulaminu. Wysyłanie karty jest jednoznaczne z akceptacją warunków udziału w Festiwalu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu ( określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U. z 2012r Nr101, poz.928 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

Fundacja Apetyt na Kulturę
02-679 Warszawa, Modzelewskiego 12/5                                     
www.fank.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studio Nagraniowe MEGAFON
62-571 Stare Miasto
ul. Porzeczkowa 10
http://studiomegafon.com.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Kultury ?KADR?
ul. Gotarda 32, 02-679 Warszawa
http://dkkadr.waw.pl   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw
1.Uczestnicy, biorący udział w Konkursie, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów promujących Koncert Finałowy
2.Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na Organizatorów bez
wynagrodzenia, a w szczególności:?w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami?- w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie i rozpowszechnianie  tych występów w radiu i telewizji, a także na stronach internetowych Organizatorów.                                                                                      
3. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów.

Uwagi końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatorów
Organizatorzy mają prawo do zmiany zaplanowanych dat podanych w regulaminie, przekazując informację za pośrednictwem strony internetowej www.fank.pl, https://dworek.eu/kontakt.html i http://dkkadr.waw.pl                                                                                                                           
2. Organizatorzy w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od nich niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień, w tym do zmiany terminów i miejsc przesłuchań, warsztatów, czy Koncertu Galowego. Równocześnie Organizatorzy zobowiązują się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatorów lub też w jakikolwiek inny sposób.                                                                                                
3. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu Uczestników w związku z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatorów.