Nasi podopieczni

     Fundacja stawia sobie za cel promocję i pomoc młodym utalentowanym artystom